Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová Pohranice, Golianovo: z technických príčin dňa 31.1.2023 budeme ordinovať len v ambulancii v Golianove.

Dovolenka v dňoch 1. - 3.2.2023. Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín 8:00-11:00 po telefonickom dohovore na tel. č. 037/6597215.