Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude dňa 30.01.2023 (pondelok) otvorená v čase od 08:00 do 10:00 hod. z prevádzkových dôvodov.