Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V piatok 13.1.2023 sa bude vykonávať zber zmesového odpadu už od 7:00. Prosíme Vás, aby ste si nádoby vyložili už vo štvrtok večer.

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, aby ste si skontrolovali úhradu poplatku za rok 2022. Suma bola rovnaká ako za kanalizáciu a mnoho obyvateľov uhradilo len jeden poplatok.