Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, zberný dvor bude zatvorený 24.12.2022 a 31.12.2022. Znova bude otvorený 7.1.2023.