Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že bude z dôvodu čerpania dovolenky od 22.12.2022 do 2.1.2023 (vrátane) zatvorený .