Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ordinačné hodiny počas Vianočných sviatkov:

23.12.2022  - Dovolenka  - zastupovanie vo V. Cetíne  od 7 do 10 hod.  -  t.č. 0908 862 425

27.12.2022  od 12 do 16 hod. -  ZS Golianovo

28.12.2022  od 12 do 16 hod. - ZS  Golianovo

29.12.2022  od 12 do 16 hod. - ZS Golianovo 

30.12.2022  od 12 do 16 hod. - ZS Golianovo

 

Lekáreň v Golianove oznamuje, že bude v dňoch 23.12.2022 a 27.12.2022 zatvorená.