Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

prajeme Vám pokojné, štastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov. 

Ak bude na Štedrý večer dobré počasie (nebude pršať ani snežiť),  o 17:00 si môžete pred kostolom v Malom Lapáši vypočuť Tichú noc. Ďážď a sneh hudobným nástrojom nerobí dobre.

Polnočná sv. omša bude na Malom Lapáši o 21:00.