Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

na Štedrý večer si o 17:00 hod. môžete pred kostolom v Malom Lapáši vypočuť Tichú noc.

Betlehemské svetlo bude zozadu v chodbičke kostola (v zákristií) na Štedrý deň od 9:00 do 11:00 hod.

Polnočná sv. omša bude o 21:00 hod. v kostole v Malom Lapáši.