Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že obecný úrad bude od štvrtka 22.12.2022 do piatka 6.1.2023 zatvorený.