Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Riaditeľka materskej školy, v spolupráci s obcou a OZ Lapášik, Vás pozýva na Vianočné trhy v Materskej škole, ktoré sa uskutočnia v pondelok 19.12.2022 od 15:30. Príďte sa pozrieť, aké výrobky vyrobili a napiekli deti, ich učiteľky a rodičia. Výrobky budú na predaj. Cena je dobrovoľná.

Počas trhov sa môžete občerstviť pri čaji, punči a mastnom chlebe s cibuľou.