Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V nasledovnej tabuľke je zobrazený prehľad výšky poplatkov za komunálne odpady v našom regióne. Niektoré obce v budúcom roku redukujú vývoz odpadu na 1x za mesiac. Tento materiál bol vypracovaný primárne pre poslancov obecného zastupiteľstva, avšak na základe ich požiadavky, ho zverejňujeme. Dôvodom pre zvyšovanie poplatkov v jednotlivých obciach je zvýšenie cien od zberových spoločností ako následok zvyšovania cien palív, mzdy a zatiaľ povinnej úpravy zmesového odpadu, ktorý už nesmie isť bez úpravy na skládku.

Obec Počet obyv. Poplatok 2022 Poplatok 2023  Poznámka
Babindol 776 25 € 28 €  
Branč 2187 28 € 35 €  
Cabaj-Čápor 4308 32 € 32 €  
Čab 773 25 € 30 €  
Čechynce 1233 20 € 25 €  
Čeľadice 1076 30 € 35 €  
Dolné Lefantovce 691 32 € 40 €  
Dolné Obdokovce 1138 20 € 27 €  
Golianovo 1972 30 € 35 €  
Horné Lefantovce 850 28 € 35 €  
Hosťová 411 28 € 35 €  
Jelenec 2083 27 € 59 € 13 vývozov
Jelšovce 990 30 € 35 €  
Klasov 1413 25 € 25 €  
Kolíňany 1558 33 € 38 €  
Lehota 2413 33 € 38 €  
Malý Lapáš 1387 28 € 35 €  
Melek 523 22 € 25 €  
Mojmírovce 2945 27 € 35 €  
Nitra 77180 37 € 42 €  
Nitrianske Hrnčiarovc 2352 25 € 37 €  
Nová Ves nad Žitavou 1348 26 € 40 €  
Pohranice 1094 25 € 30 €  
Štitáre 1169 30 € 35 €  
Šurianky 582 29 € 45 €  
Veľký Cetín 1615 30 € 35 €  
Veľký Lapáš 2000 27 € 35 €  
Vinodol 2068 27 € 35 €  
Zbehy 2225 24 € 162 € 13 vývozov
240 litrová nádoba
Žirany 1354 30 € 40 € 13 vývozov