Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Slovenská pošta vyzvala našich obyvateľov na nahlásenie správnych údajov pre doručovanie pošty. Ak používate SIPO a nemáte ešte zmenenú adresu, ponúkame najmä seniorom, pomoc s vyplnením žiadosti a prefotením faktúry za elektrinu. Žiadosť tak môžete vyplniť počas úradných hodín na Obecnom úrade. Prineste si prosím so sebou občiansky preukaz a faktúru za elektrinu.