Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Napriek všetkej našej spoločnej snahe triediť, sa nám poplatok za odpady zvyšuje. Prečo je to tak? Zákon prikazuje obci, že nesmie financovať nakladanie s odpadmi a všetky náklady musí preniesť na tvorcov odpadu, teda na svojich obyvateľov. V tomto roku sme za 10 mesiacov vyprodukovali 219,236 ton zmesového odpadu (čierne nádoby), 15 ton objemného odpadu (veľké kontajnery 2x ročne), 14,86 ton drobného stavebného odpadu. Takmer 220 ton na 1 500 obyvateľov je fakt veľa. A s tým treba niečo robiť, lebo je to drahé a bude to stále drahšie.

Aby ste si vedeli predstaviť, koľko stojí odpad, tak tu je podrobná analýza. Za 10 mesiacov tohto roka sme minuli:

 • 11 191,33 € za uloženie odpadu na skládku, poplatok si účtuje skládka odpadu.
 • 3 289,97 € sme odviedli štátu, naštastie dobre triedime takže „len tak málo“. Náš odvod štátu je 15 eur za tonu. Výška poplatku za tonu odpadu je buď 33, 30, 27, 22, 18, 15 alebo 11). Čím lepšie triedime, tým nižší odvod štátu (pozri https://www.malylapas.sk/samosprava/udaje-o-komunalnom-odpade)
 • 11 841,37 € za zvoz odpadu na skládku, cena je závislá od počtu najazdených kilometrov a odvíja sa najmä od ceny palív
 • 2 005,56 € za uloženie zeleného odpadu zo zberného dvora
 • 1 602,30 € za zvoz zeleného odpadu zo zberného dvora
 • 757,86 € za uloženie drobného stavebného odpadu
 • 118,88 € poplatok štátu za uloženie drobného stavebného odpadu
 • 773,89 € za zvoz drobného stavebného odpadu
 • 765,00 € za uloženie objemného odpadu
 • 225,00 € poplatok štátu za objemný odpad
 • 1 180,36 € za zvoz objemného odpadu
 • 687,30 € za odvoz kontajnera na papier
 • 2 880,00 € za drvenie konárov

Tieto náklady sme s prehľadom vedeli vykryť poplatkom 28 € na osobu. Ibaže prišla energetická kríza a obrovská inflácia. Odpad v obci zbiera spoločnosť Waste Transport člen skupiny Marius Pedersen. Tá zvýšila všetky ceny za nakladanie s odpadmi o 12 percent, teda dopravu aj uloženie na skládku. Doprava je veľká položka. Isto ste si všimli, že aj keď takmer každý deň robíte rovnakú trasu autom a snažíte sa jazdiť úspornejšie aj tak za benzín alebo naftu platíte mesačne viac.

Ceny na rok 2023 narastú na 60,49 € za tonu za zvoz odpadu a 57,12 € za tonu za uloženie odpadu, plus zákonný poplatok 15 €, spolu 132,61 € za tonu, ak by to bolo len o inflácii. No ono to tak nie je. Pribudla nová povinnosť a tá stojí veľa.

Zákon o odpadoch a jeho vyhlášky od 1. januára 2023 zavádzajú povinné dotrieďovanie zmesového odpadu (čierne nádoby) pre ich uložením na skládku. Znamená to, že to čo hodíte do čiernej nádoby sa NESMIE uložiť na skládku. Musí sa to dotriediť a stabilizovať. A to nie je lacný špás.  Zákonný poplatok sa bude účtovať podľa výstupu z úpravy vo výške priemerne 23,10 € za tonu a k tomu ešte poplatok 36 € za tonu za dotrieďovanie. Zmesový odpad nás tak bude stáť 176,71 € za tonu, čo je navýšenie vysoké.

Momentálne sa pripravuje odklad povinnosti úpravy odpadu o rok alebo dva, ale keďže to ešte nie je schválené, nemôžeme s tým rátať. Ani odklad o rok alebo o dva nás nezachráni pred ďalším zdražovaním, lebo poplatok štátu za ten odpad, čo sa nedá stabilizovať bude v roku 2024 až 30 € za tonu, v roku 2025 už 45 € za tonu a v roku 2026 dokonca 200 € za tonu!

My sme si zvyšovanie poplatkov štátu a zvyšovanie poplatkov skládkam nevymysleli. Ani cenu nafty. Zmeniť zberovú spoločnosť nám tiež veľmi nepomôže, lebo tých skládok odpadu je len zopár. Viaceré zberové spoločnosti vozia odpad na tú istú skládku.

To čo nás zachráni bude znižovanie množstva odpadu a produkovanie odpadu, ktorý sa dá biologicky stabilizovať, lebo vtedy bude poplatok len 11 €. Preto pristupujeme k znižovaniu počtu nádob. Koho sa pýtame, naplní ledva jednu nádobu. Ľudia na sociálnych sieťach tvrdia, že naplnia len pol nádoby. Kde sa potom berie 22 ton odpadu každý mesiac? Prečo v tých nádobách končí tráva a burina, keď máme kompostéry. Prečo tam končí stavebný odpad, keď máme zberný dvor? Prečo, keď sa zbierajú plasty alebo papier je mnoho domácností, ktoré nevyložia nič? Prečo nás bombardujú obyvatelia, že im nestačia ani dve nádoby? Tých prečo je veľa.

Riešenie? Váženie a účtovanie podľa váhy nádoby. Skvelý nápad a chceli by sme hneď zajtra. No nezabudnime, že aj to niečo stojí. Napríklad za odváženie jednej nádoby je 2 eurá. Kto má doma jednu nádobu, vyvážanú 26 krát za rok, zaplatí 52 eur za ich váženie. A k tomu ešte aj poplatok za odpad, ktorý v nich bol. Bude občan platiť viac alebo menej ako teraz? Ten čo bude ľahostajný k triedeniu a nebude chcieť platiť veľa za odváženú nádobu, kam dá ten odpad? Do lesa? Zberové spoločnosti mali začať povinne vážiť odpad už od začiatku tohto roka. Pre zberovú spoločnosť to znamená vybaviť každé auto váhou na smetiaky, čítačkou čipov, evidenciou, očipovaním nádob atď. Keďže to stojí mega prachy, tak sa im podarilo vylobovať, že táto povinnosť zo zákona vypadla. A obec? Obec môže požadovať váženie nádoby, ale zberová spoločnosť nemá tú povinnosť. Až od budúceho roka môže obec prejsť na váženie a účtovanie podľa kíl. Je to super, že môžeme, ale naša zberová spoločnosť to nevie odvážiť a kým jej to zákon neprikáže ani to robiť nebude. Môžeme si dať odvážiť celé auto. To robíme už teraz, aby sme si kontrolovali, či to, čo nám fakturujú je pravda. Niektoré obce začali vážiť, uvidíme aký to bude mať pre nich prínos. Nemusíme byť pionieri. Keď tak, zmeníme zberovú spoločnosť.

Novela zákona o odpadoch umožňuje obci nastaviť poplatok až na 70 € na obyvateľa. Nám to teraz vychádza na 35 €. Ak parlament schváli odklad úpravy odpadov, znova to prepočítame. Je nám veľmi ľúto, že napriek obrovskej snahe našich obyvateľov správať sa k prírode a životnému prostrediu zodpovedne aj tak sa tie poplatky zvyšujú. Teraz všetci trpíme energetickou krízou. Poľaviť v triedení nesmieme, lebo nám narastú poplatky. Skúsme sa všetci zamyslieť nad tým, koľko odpadu produkujeme. Skúsme odpad nevytvárať vôbec alebo ho tvoriť menej. Nie všade sa to dá, napríklad počet plienok nezredukujeme. Skúsme tých 22 ton každý mesiac znížiť na menej inak. Začnime tiež sledovať, čo sa deje okolo nás.

Samosprávy nezvyšujú poplatky z roztopaše, ale preto, že im to prikazuje zákon. Všetky poplatky, ktoré obec od svojich občanov vyzbiera musí použiť len na nakladanie s odpadmi a na nič iné a nesmie na nakladanie s odpadmi doplácať.