Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši žiada občanov obce Malý Lapáš, aby si v termíne do konca mesiaca novembra 2022

  • u dodávateľov časopisov, elektrickej energie, vody, plynu; poisťovní a mobilných operátorov nahlásili správnu adresu, t.j. doplnili názov ulice + súpisné číslo + orientačné číslo,
  • na domoch, plotoch uvádzali orientačné a súpisné čísla v tvare (Súpisné číslo / Orientačné číslo)
  • listové schránky umiestnili na hranici pozemku.

Údaje na SIPO lístku je možné zmeniť na pošte Žiadosťou a je potrebné si priniesť faktúru za odber elektrickej energie a SIPO lístok. 

Zásielky, na ktorých bude po stanovenom termíne chýbať údaj ulice, súpisného a orientačného čísla; prípade nebude na dome viditeľne umiestnené súpisné a orientačné číslo, alebo bude schránka za hranicou pozemku, budú vrátené späť s  dôvodom „adresát neznámy“.

Občanom, ktorí si nahlásili u dodávateľov správne adresné údaje, disponujú poštovou schránkou a majú na dome zadané správne čísla, ďakujeme.