Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že dňa 18.11.2022 sa v ambulancii nebude ordinovať.

Zastupovať bude MUDr. Matušková v Detskej ambulancii Veľký Cetín od 8:00 - 11:30, po telefonickom dohovore na tel. čísle: 037/6597215.