Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude aj dňa 16.11.2022 otvorená iba v čase od 08:00 do 09:00 hodiny a od 15:00 do 17:00 hod. z prevádzkových dôvodov.