Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V dňoch 9. až 11. novembra 2022 a 14. až 16.novembra 2022 bude premávka na "Malolapášskej ulici" vo Veľkom Lapáši len v jednom smere, a to v smere od Malého Lapáša po COOP Jednota Veľký Lapáš. Autobusové spoje budú chodiť obojsmerne.