Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude zatvorená od 09. 11. do 11. 11. 2022 (vrátane).