Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

na základe požiadavky Obce Malý Lapáš, môžete od dnes využiť novú schránku Slovenskej pošty, ktorá je umiestnená vedľa ZBoxu Packety, oproti Obecnému úradu. Schránku vyberá pošta každý pracovný deň o 10:30. Do schránky môžete vkladať listy so známkou. Veríme, že táto služba bude pre Vás prínosná.