Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb do orgánov samosprávy obce Malý Lapáš ďakujeme. Volebná účasť dosiahla 65,1 %, čo je krásny výsledok a je to znakom toho, že vám nie je ľahostajné ako obec funguje. Vážim si dôveru získanú v týchto voľbách. Spolu s poslancami a zamestnancami obecného úradu budeme pracovať na tom, aby sme dokončili rozbehnuté a vytvorili nové.

Želáme vám príjemné prežitie dušičkového obdobia a následne veľa zábavy počas Malolapášskych hodov už ďalší víkend.