Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v súvislosti s konaním volieb dňa 29.10.2022 oznamuje občanom, že Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča vo volebných priestoroch prekrytie horných dýchacích ciest v rámci prevencie šírenia COVID-19.