Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme,  bude v obci Malý Lapáš dňa 15.11.2022 od 08.00 do 14.30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

HURBANOVA ULICA č. 1, 8, 434/74, 434/116, 434/119, 434/120, 434/353, 434/358
INOVECKÁ ULICA č. 440/91, 440/94, 440/112, 440/185, 440/203, 440/327
KREMNICKÁ ULICA č. 3, 7, 440/117, 440/118, 440/120, 440/121, 440/122, 440/123, 440/124, 440/125, 440/186, 440/187, 440/202, 440/328, 440/330, 440/333,
440/482, 440/483, 440/484, 440/485, 440/486, 440/487
LIPOVÁ ULICA č. 134/31
MALÝ LAPÁŠ č. 105/2, 105/3/3, 105/14, 105/17, 105/18, 105/19, 130/2, 130/3, 130/7, 130/8, 130/9, 130/11, 130/12, 130/32, 130/33, 130/34, 130/36,  130/38,  130/39, 130/41, 130/64, 130/65, 130/70,  134/10,  137/15, 138/1, 138/4, 138/22, 138/23, 140/3, 140/28, 155/BL, 155/OP, 155/PR, 155/ZA, 156/BL, 156/VE, 159, 169, 205, 206, 217, 220, 220/PR, 220/VE, 229/VE, 230, 231, 233, 246, 250, 252, 434/18, 434/73, 434/76, 434/77, 434/79, 434/114, 434/115, 434/263, 440/36, 440/93, 440/100,  440/101, 440/109, 4 40/110, 444/2, 444/3, 444/6, 1013, 1014, 1015/OP, 1016/VE, 1030, 1034, 1035, 1137, 1440
MURÁNSKA ULICA č. 7, 10, 11, 14, 17, 19, 22, 440/245, 440/265, 440/292
NITRIANSKA ULICA č. 12, 13, 17, 26
ORAVSKÁ ULICA č. 1A, 5, 7
POHRANICKÁ ULICA č. 11, 19, 20, 21, 135/2, 260
TRÍBEČSKÁ ULICA č. 5, 16, 16A, 20, 130/71, 130/72, 130/76, 130/78, 130/92, 130/94, 130/95
VAJANSKÉHO ULICA č. 105/15, 105/16
ZOBORSKÁ ULICA č. 17, 31/-, 440/103, 440/106, 440/237, 440/239, 440/247, 440/249, 440/251, 440/252, 440/253, 440/259, 440/260, 440/266, 440/279, 440/281, 440/291, 440/298, 440/300, 440/368, 444/17, 444/18
ŠTIAVNICKÁ ULICA č. 4/619, 6/620, 8, 9, 10, 440/155, 440/156, 440/157, 440/158, 440/160, 440/161, 440/162, 440/163, 440/164, 440/165, 440/167, 440/168, 440/169, 440/170, 440/175


Z dôvodu,  že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Západoslovenská distribučná a. s.