Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že dňa 21.10.2022 (piatok) bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.