Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia AB - Dent, s.r.o., MUDr. Kyselová oznamuje, že od 20.10.2022 do 21.10.2022 nebude ordinovať.

Zastupovanie je uvedené v prílohe.