Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nie, nepatrí. Kontajner na sklo s týmto obsahom sa nachádza na ulici Sv. Martina.