Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zajtra 18.10.2022 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 12.00 hodiny z prevádzkových dôvodov.

Pošta sa bude sťahovať až 24.10.2022 a 25.10.2022. V pondelok 24.10.2022 bude pošta otvorená od 08:00 do 12:00 hod. a 25.10.2022 bude úplne zavretá, nebude fungovať ani pevná linka kvôli prekládke.

Prosíme obyvateľov, aby si vyzdvihli balíky v čo najkratšom čase.