Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

kandidát na starostu obce Peter Švec a kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva (Vladimír Benko, Marek Blaško, Peter Dian, Matej Grác, Juraj Husár, Martin Moravčík) Vás pozývajú na jesenné podujatie s názvom Šarkaniáda. Príďte sa ukázať s najkrajším, najväčším, najmenším šarkanom a popri tom sa s kandidátmi porozprávať. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 23.10.2022 od 15:00 na ihrisku v Malom Lapáši.

Súčasťou podujatia bude teplé občerstvenie pre malých aj veľkých.