Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obecný úrad bude v pondelok 17.10.2022 otvorený len do 14:00. 

Ďakujeme za pochopenie