Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dňa 21.10.2022 a 24.10.2022 bude pošta zavretá z dôvodu sťahovania. Občanov prosia aby si prišli vyzdvihnúť uložené zásielky čo najskôr.