Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

prosí občanov, aby si prišli čo najskôr pre uložené zásielky (hlavne balíky) z dôvodu sťahovania pošty.