Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš pozýva rodičov na brigádu v škôlke, ktorej cieľom je sfinalizovať EKO záhradu

Pozvánka na brigádu (pdf, 243 kB)