Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pozývame Vás na brigádu, ktorej cieľom je dokončenie parkoviska zo zatrávňovacej betónovej dlažby na konci Slnečnej ulice, ktorá má slúžiť ako parkovisko k cintorínu. 

Brigáda sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 od 8:00. Budeme radi, ak sa nás tam zíde čo najviac. Za účasť vopred ďakujeme.