Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v sobotu 24.9.2022 budeme roznášať jódové profylaktiká. Odporúčame prísť podľa ulíc na nasledovné stanovištia, uvedené časy sú orientačné:

1. stanovište pri kostole - ulice: Bodocká, Sv. Martina, Pod vinohradmi, Čerešňová - 16.00 hod.

2. stanovište ihrisko - ulice: Zemianska, Slnečná, Športová - 16.20 hod.

3. stanovište na pažiti (konečná autobusová zastávka) - ulice: Na pažiti, Na priehon, Jágerská, Vajanského, Palárikova, Kollárova, Hlavná - 16.40 hod.

4. stanovište križovatka Zoborská, Tríbečská - ulice: Muránska, Kremnická, Inovecká, Zoborská, Tríbečská, Oravská, Štiavnická - 17.00 hod.

6. stanovište silážne žľaby (oproti Chalupkovej ulici) - ulice: Nitrianska, Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova - 17.45 hod.

7. stanovište na Jaseňovej ulici - ulice: Agátová, Jaseňová, Vŕbová, Gaštanová, Brezová, Pohranická, Javorová, Lipová, Smreková - 18.10 hod.

 

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrových zariadení AE Bohunice a AE Mochovce, ktorým sú Slovenské elektrárne, zabezpečuje pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami jódové profylaktiká. Obec Malý Lapáš zabezpečuje výdaj profylaktík pre obyvateľov, ktorí majú v obci Malý Lapáš trvalý pobyt, registrovaný prechodný pobyt alebo poskytnuté dočasné útočisko. 

Liek je potrebné skladovať mimo dohľadu a dosahu detí.  Veľmi dôležité je pamätať si, kde sú tabletky uložené. Uschováva sa v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou pri teplote do 25 °C. Vhodné je liek uschovávať  na trvalom mieste, aby bol okamžite k dispozícii v prípade potreby.

Liek sa užíva vtedy, keď príslušné orgány vydajú pokyn na jej užitie. Predčasné užitie jódu sa neodporúča, lebo potom nemusí byť dostatočne účinný, keď to bude skutočne potrebné, a nebudete už mať k dispozícii dostatok dávok. Nasýtenie štítnej žľazy neaktívnym jódom je účinné len obmedzenú dobu. Ak je organizmus vystavený rádioaktívneho jódu v ovzduší dlhšiu dobu, môže byť potrebné profylaxiu opakovať. Z toho dôvodu sa každému obyvateľovi vydávajú do domácnosti dve dávky profylaxie.