Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

predstavujeme Vám takmer finálnu verziu časti projektovej dokumentácie chodníka na Pohranickej ulici. Chodník sa priehodom pre chodcov napája na existujúci chodník na ulici Na priehon a pokračuje popri štátnej ceste III. triedy. Táto etapa končí pri háji. V ďalšej etape sa bude pokračovať po opačnej strane cesty až po tabuľu označujúcu koniec obce. Projektová dokumentácia chodníka na Nitrianskej ulici je v príprave tiež. 

Vaše postrehy k projektovej dokumentácii uvítame na starosta@malylapas.sk 

Chodník na Pohranickej ulici (pdf, 741 kB)