Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Vážení obyvatelia,
dnes nám bol od zberovej spoločnosti doručený harmonogram zberu triedeného odpadu na 4. štvrťrok 2022.
Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)

Zelený zber - traktor (konáre, haluzina)

Január 14, 28 4 10 19 15 (vianočné stromčeky)
Február 11, 25 2 16 - -
Marec 11, 25 2 - 14 -
Apríl 8, 22 5 4 - 23
Máj 6, 20 3 - 16 21
Jún 3, 17 3 - 18
Júl 1, 15, 29 4 13 14  16
August 12, 26 2 - - 20
September 9, 23 5 - 24
Október 7, 21 4  12 - 15
November 4, 18 2 7 -
December 2, 16, 30 5 - -