Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vo štvrtok 15. septembra 2022 sa uskutočnilo finále Detskej hasičskej ligy ZSHL 2022. Po spočítaní všetkých bodov sa naše družstvá nakoniec umiestnili nasledovne:

- v kategórií chlapci sa družstvo Malý Lapáš A umiestnilo na 1. mieste a družstvo Malý Lapáš B na 10. mieste z 15 ligových družstiev;

- družstvo dievčat Malý Lapáš si napokon vybojovalo 2. miesto z 8 ligových družstiev.

Naše družstvá počas celého leta perfektne reprezentovali našu obec, za čo im ďakujeme a prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcej sezóne 2023.