Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v spolupráci s Ivan Gontko a jeho tradičné bábkové divadlo TYJÁTR Vás pozývame na divadelnú hru Herkules alebo Dobytie pekla.  Predstavenie sa uskutoční v stredu 14.9.2022 o 16:00 vo vonkajších priestoroch materskej školy. Vstup je voľný.

Plagát predstavenia (pdf, 1,7 MB)