Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

v piatok 9.9.2022 od 7:30 do približne 10:00 bude z dôvodu betonážnych prác čiastočne alebo úplne neprejazdná ulica Na priehon. Obchádzka je možná cez Palárikovu ulicu, alebo cez Hlavnú ulicu smerom na Veľký Lapáš.

Ďakujeme za zhovievavosť.