Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že nebude 8.9. a 9.9.2022 zo zdravotných dôvodov ordinovať.
Akútne prípady ošetrí:
8.9.2022 MUDr. Kováč ZS Pohranice tel. č. 037/787 14 33
9.9.2022 MUDr. Kováčová PK Párovce, Koceľova 29, Nitra tel.č. 037/65 22 405