Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že vo štvrtok 08.09.2022 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.