Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nový školský rok začali deti v Materskej škole Malý Lapáš s novým ihriskom. Opičia dráha s piatimi segmentami preverí koordináciu, stabilitu, silu aj kondíciu detí. Veríme, že deťom bude robiť radosť. 

Staré preliezky sa preniesli na futbalové ihrisko, kde ešte môžu poslúžiť svojmu účelu.