Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, bude obec Malý Lapáš dňa 06.09.2022 od 08.00 do 10.00 hod. bez dodávky elektriny.