Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

držiteľ povolenia na prevádzku jadrových zariadení AE Bohunice a AE Mochovce, ktorým sú Slovenské elektrárne, zabezpečuje pre obyvateľstvo v oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami jódové profylaktiká.

Obec Malý Lapáš zabezpečuje výdaj profylaktík pre obyvateľov, ktorí majú v obci Malý Lapáš trvalý pobyt, registrovaný prechodný pobyt alebo poskytnuté dočasné útočisko. 

Profylaktiká si môžete prevziať na Obecnom úrade počas stránkových hodín od 7.9.2022 najneskôr do 23.9.2022 (vrátane). 

Liek je potrebné skladovať mimo dohľadu a dosahu detí.  Veľmi dôležité je pamätať si, kde sú tabletky uložené. Uschováva sa v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou pri teplote do 25 °C. Vhodné je liek uschovávať  na trvalom mieste, aby bol okamžite k dispozícii v prípade potreby.

Liek sa užíva vtedy, keď príslušné orgány vydajú pokyn na jej užitie. Predčasné užitie jódu sa neodporúča, lebo potom nemusí byť dostatočne účinný, keď to bude skutočne potrebné, a nebudete už mať k dispozícii dostatok dávok. Nasýtenie štítnej žľazy neaktívnym jódom je účinné len obmedzenú dobu. Ak je organizmus vystavený rádioaktívneho jódu v ovzduší dlhšiu dobu, môže byť potrebné profylaxiu opakovať. Z toho dôvodu sa každému obyvateľovi vydávajú do domácnosti dve dávky profylaxie.