Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že pošta bude v stredu 07.09.2022 otvorená v čase od 08:00 do 11:00 hod. a poobede od 13:00 do 14:00 hod.