Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, rodičia,

zajtra (30. 8. 2022) o 19:00 zasadá na Obecnom úrade vo Veľkom Lapáši Obecné zastupiteľstvo s jediným bodom programu, ktorým je zrušenie spoločného školského obvodu. Zrušenie školského obvodu je v rozpore so závermi rokovania predstaviteľov Malého a Veľkého Lapáša zo dňa 25. 5. 2022, je jednostranné a nečakané. Netušíme, prečo sa znova o tejto veci rokuje. 

Ak Vás zaujíma čo bude z deťmi, ktoré sú už v škole zapísané, čo bude s budúcimi prvákmi a aké toto rozhodnutie bude mať následky, príďte sa spýtať alebo pozrieť na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Pozvánka na zasadnutie je zverejnená na https://www.velkylapas.sk/novinka/34467/pozvanka-na-6-riadne-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-vo-velkom-lapasi