Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Firma Priemyselný tovar JSM, Veľký Lapáš prijme do pracovného pomeru skladníka-predavača. Pre bližšie informácie kontaktovať p. Miškoviča 0908 790 562