Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od 26.08.2022 do 06.09.2022 (vrátane) bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Otvorený bude od stredy 7.9.2022.