Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Kandidátne listiny bude možné odovzdať v utorok 30. 8. 2022 od 8:00 do 24:00 na Obecnom úrade alebo po tel. dohovore na č. 037/7879895.