Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Dňa 20.8.2021 (sobota) sa našiel „určitý“ obnos peňazí a modrá šiltovka. Prosíme majiteľa aby kontaktoval obecný úrad na telefónnom čísle 037 7879 895 alebo sa môže zastaviť počas stránkových hodín.

Nálezcom ďakujeme za doručenie.