Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Regionálna veterinárna správa v Nitre oznamuje, že dňa 25. augusta 2022 (štvrtok) vykoná povinné očkovanie psov a mačiek proti besnote. Každý majiteľ zvieraťa je povinný dať si zviera zaočkovať. 

Očkovať sa bude od 17:00 pri konečnej autobusovej zástavke Na pažiti.

Poplatok za očkovanie  je 5,- EUR za jedno zviera