Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od 18.08.2022 do 07.09.2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovanie (jpeg, 1.62 MB)